Sağ Kalça Ağrısı Tedavisi


Ağrıyı arttıran veya azaltan faktörlerin sorgulanması gerekir. Kasık ağrısı veya kalçada hareketlerinde kısıtlılık olan, uzamış steroid tedavisi öyküsü olan hastada femur başı avasküler nekrozu akla gelmesi gereken bir hastalıktır.

Özellikle kadınlarda geceleri artış gösteren pelvik kuşak ağrısı ise intrapelvik hastalıkları getirmelidir.

Kalça ağrısı, sık görülen bir şikayettir ve tanıyı koymak ise zordur. Bunun sebebi hastalar tarafından farklı şeylerin kalça ağrısı olarak belirtilmesidir.

Bundan dolayı kalça ağrısı olan hastayı değerlendiren hekim öncelikle fizik muayene bulguları ile ağrının fiziksel kaynağını bulmalı sonrasında ağrıdan sorumlu durumu teşhis etmelidir.

Kalça eklemi vücudun en büyük eklemidir. Bu eklemi kullanırken yani yürürken ya da koşarken kıkırdak kemiğin yuva içinde sürtünmesini engeller.

Yaşı ilerleyen kişilerde veya eklemlerin aşırı kullanımıyla kıkırdak dokusu zarar görebilir bu da beraberinde kas ya da tendon gibi dokulara zarar verebilir.

Özellikle kemik erimesi olan kişilerde büyük veya küçük yaralanmalardan dolayı kalça kemiğinde kırık veya çatlaklar meydana gelebilir. Bütün bunlar kalçada ağrıya neden olabilir.

Kalça ağrıları sık görülen ve farklı nedenlere bağlı olarak meydana gelen ağrılardır.

Ağrının tam olarak nerede olduğunun tespit edilmesi ağrının kaynağı konusunda bir ip ucu olabilir.

Kalça bölgesindeki ağrılar kalça eklemine ait hastalıklara bağlı olabileceği gibi kalça etrafındaki kas, tendon gibi yumuşak doku olaylarına da bağlı olabilir.

Kimi zaman kalça dışında bel ya da diz eklemi bölgelerinden diğer bölgelere geçen ağrılar da kalçada hissedilebilir.


Yazar: Admin

Görüntüleme: 413 defa

Kategori: Saglık

Yayınlanma Tarihi: 22 Ocak 2018

Cevap bırakın