Kleopatra Kimdir


Kleopatra Biyografisi

Halkın içine girebilmek ve halkın kendisini benimsemesi için kendini Mısır dinine verdi. M.Ö. 48 yılında, Kleopatra vekiller tarafından görevden kovuldu. Kardeşi tarafından iktidardan uzaklaştırılıp Güney Mısır’daki Nil Vadisi’ne sürgüne yollandı. Kleopatra iktidara yanında büyük Roma diktatörü Jül Sezar ile geri döndü.

Kleopatra’nın bir halı içinde Sezar’ın sarayına girdiği ve bu büyük kralı kendine aşık ettiği rivayet edilir. Kleopatra, Sezar’ı etkilemeyi planlıyordu fakat pratikte ona ulaşması oldukça zordu. Sicilyalı kölesi Apollodores’in önerisiyle kendini kilime sardırtarak Sezar’ın huzuruna taşıttı. Sezar, Kleopatra’nın aklından ve cesaretinden oldukça etkilenmişti. Kleopatra’yı erkek kardeşiyle de barıştıran Sezar, onların arasını bozan harem ağasını da öldürttü.

Koskoca Sezar’ı kendine aşık eden bu kadının ihtirası Sezar’a Mısır ordusu karşısında kendi gemilerini yaktırmış, çıkan yangın da İskenderiye‘deki kütüphaneye sıçramış ve “insanlığın hafızası” kabul edilen bu kütüphanenin bir kısmını alevler yutmuş.

MÖ 69 yılında antik Mısır’ın İskenderiye şehrinde ailesinin üçüncü kızı olarak doğmuştur. Annesi Cleopatra V of Egypt, babası XII. Ptolemaios’dur. Aslen Yunan olan Kleopatra, asıl unvanı VII. Kleopatra olmasına rağmen kendisinden önce gelenler unutulduğu için, kısaca Kleopatra olarak bilinir. Büyük İskender‘in Mısır’ı fethi esnasında o diyarda kurulan Ptoleme krallığının başında babası Ptoleme XII bulunuyordu.
Kleopatra kendi dilinden başka İbraniceyi, Arapçayı, Farsçayı, Ermeniceyi, Habeşçeyi, ve Somali dilini hem okuyup hem yazabiliyordu.

Kleopatra, MÖ 12 Ağustos 30 tarihinde Mısır’ın İskenderiye şehrinde 39 yaşında ölmüştür.

Kleopatra, M. Ö. 51 yılında 18 yaşında iken babası XII. Ptolemaios’un vasiyeti üzerine 9 yaşındaki kardeşi “Ptoleme XIII” ile evlendi. O zamanlar Mısır’da egemen olan Yunanlılar Mısır toplumuna karışmamak için kendi soylarından olan kişilerle evleniyorlardı, bu da akraba evlilikleri sonucu özürlü insanların doğumuna yol açıyordu. Babası öldüğünde 18 yaşında olan Kleopatra tahta çıktı. Ancak Kleopatra tek başına hükümdar olmak istiyordu. En azından kendisinden çok küçük olan kardeşiyle aynı hakları paylaşmak istemiyordu.

Babası kral Ptoleme XII, sadece buyruğu altındakilere değil, çocukların Günün birinde uzaklardayken, en büyük kızı Tryphaena tahtı ele geçirdi. O öldürüldükten sonra da taht, ikinci kızı Berenice’ye geçti. Sonra da, Ptoleme Roma yardımıyla geldi ve onu idam ettirdi.


Yazar: Admin

Görüntüleme: 140 defa

Kategori: Biyografiler

Yayınlanma Tarihi: 30 Ağustos 2017

Cevap bırakın