Din Felsefesi


Din Felsefesi

Geçmişten bu yana felsefe için tek bir tanım bulmak oldukça zordur. Birçok farklı soru ve problem felsefenin kaynağını oluşturabilir. Bilgiyi elde etme çabası olarak değerlendirebileceğimiz felsefe, çevrede olup bitenleri sorup sorgulamayı, şüphe etmeyi, temellendirmeyi ve eleştirmeyi amaçlar. Din felsefesi ise dinin insanın var oluş kaynağını, doğasını ve kaderini sorgulayarak, dinin temellerini nesnel, rasyonel ve tutarlı bir şekilde ele alan felsefe disiplinidir. 

Felsefe ve Din Felsefesi

Bu noktada din ve felsefe aslında birbirinden zıt değil birbirini besleyen disiplinler olarak değerlendirilebilir. Çünkü düşünce tarihine göre felsefe, din ve ahlak üzerine olan düşünce ve inançların bir eleştirisi olarak doğmuştur. Dinde de felsefede de kişiler insan ve evren ilişkisini anlamlandırmaya çalışır. Din sonsuzluk üzerine bir arayış içerisinde iken felsefe varlığın yapısı üzerine düşünür, araştırır. 

Din felsefesinin temel kavramları arasında tanrı, peygamber, vahiy, ibadet, iman, yüce ve kutsal gibi kavramlar yer alır. Temel soruları ise aşağıdaki gibidir;

 • Tanrı var mıdır?
 • Ölümden sonra yaşam mümkün müdür?
 • Ölüm bir son mudur?
 • Tanrının var olduğunu gösteren kanıtlar nelerdir? 
 • Ruh ölümsüz müdür? 
 • Evren yaratılmış mıdır? Öncesiz ve sonsuz mudur? 
 • Tanrı vahiyle insana bir takım bilgiler verebilir mi?

Tanrının Varlığına İlişkin Yaklaşımlar

Tanrının Varlığını Kabul Edenler

1 . Teizm

Teizm tüm canlıların bir yaratıcısı olduğunu ileri sürer. Teizme göre evreni ve insanı yaratan sonsuz bir tanrı vardır ve bu tanrı ile insanlar sürekli bir ilişki içerisindedir. 

2 . Deizm 

Deizm ise teizm ‘den farklı olarak dünyayı yaratan ve bir düzene oturtan tanrının , evreni tamamen kendi başına bırakarak, müdahale etmediğini savunur. Evren kendi yasalarına göre devam eder, akıl ve bilim ilkelerine göre açıklanabilir. Bu yüzden tanrının vahiy ve mucize gibi farklı kanıtlara ihtiyacı yoktur. 

3 . Panteizm

Panteizm ‘e göre tanrı ve evren farklı değil, bir bütündür. Tanrı her şeyi içerir, bu yüzden doğa ve insandan bağımsız değildir. 

Tanrının Varlığını Reddedenler

1 . Ateizm

Tanrının varlığını reddeden yaklaşım ateizmdir. Ateistler tanrının varlığını 4 farklı kanıt ile reddederler;

 • Kötülük Kanıtı : Eğer iyiliğin simgesi tanrı olsaydı, dünyada hiçbir kötülük yer almazdı. Dünya kötü ise tanrı ya yoktur ya da mutlak iyi değildir. 
 • Madde Kanıtı : Madde öncesiz ve sonrasızdır. Bu yüzden maddenin öncesinde onu yaratan bir tanrıdan söz edilemez. 
 • Sosyolojik Kanıt : Tanrı kavramı toplumsal düzeni sağlamak ve insan ihtiyaçlarını karşılamak için sonradan ortaya atılmış bir kavramdır. 
 • Psikolojik Kanıt : İnsan yaşadığı zorlukları yenmek ve kendini güvende hissedebilmek için tanrı ihtiyacını doğurmuştur. 

Yazar: Admin

Görüntüleme: 163 defa

Kategori: Genel

Yayınlanma Tarihi: 09 Ocak 2019

Cevap bırakın