Bilinçli Farkındalık Nedir?


Bilinçli Farkındalık Nedir?

Mindfulness bir diğer adı ile bilinçli farkındalık nedir son yıllarda duymaya başladığımız, hayatımıza yeni yeni giren kavramlardan biri. Budist meditasyon yöntemleri kökenli olan bu kavram, şimdiki an üzerinde yaşanan  hali, an hakkında  odaklı olmak anlamlarını taşır.

Yani o an olan her şeyin farkında olarak hareket etmek bilinçli farkındalığın temelini oluşturur. 

Mindfulness bilinçli olarak gerçekleştirilen bir eylem olduğu için mutlak kabullenmeyi içerir. Bilincin bilincinde olarak, anı kabul etmeyi, yargılamamayı, odaklanarak sadece onu yaşamayı tercih eder. Bilinçli farkındalık halinde olan kişi attığı her adımı, o an bulunduğu durum ve koşulları, zihninin o an ne ile meşgul olduğunu bilir, yaşadığı anın farkındadır.

 kısacası bilerek ve isteyerek zihnin ana odaklanmasını sağlamak, anı yargılamadan, olduğu gibi kabul etmek ve yaşamaktır. 

Bilinçli Farkındalığın Yararları

Bilinçli farkındalık halinde olan bireylerde stres seviyesi daha düşüktür, tükenmişlik ve depresyon hali azalmıştır. Bu bireyler farkındalık halini yıkıcı duygusal durumlar üzerinde kullanabildikleri gibi, bilişsel ve davranışsal süreçleri zayıflatmada da başarı ile kullanabilirler. Bireyler farkındalık hali sayesinde acı veren düşünce ve duyguları kontrol altına alabilir, bu duygu ve düşünceleri dengeli bir şekilde kabul edebilir. Duygusal reaksiyonlar içerisinde kaybolmak yerine farkında olarak aydınlanmayı ve yaşananlar üzerine düşünerek bir çıkış yolu bulmayı kolaylaştırır. Bilinçli farkındalık konsantrasyon ve odağı arttırmayı sağlarken bir yandan da kaygıyı ve travmaya bağlı stres bozukluğu semptomlarını azaltmada etkilidir. Yapılan birtakım araştırmalar bilinçli farkındalık halinin fiziksel ağrılar üzerinde de etkili olduğunu gösterir. Bilinçli farkındalık sayesinde bireyler ayrıca;

  1. Hayatı o an yaşayabilir,
  2. Yargılarını azaltabilir,
  3. Yaşadığı dünya ve evren ile daha fazla temasa geçebilir,
  4. Benlik bilincini artırabilir,
  5. Denge duyusunu geliştirebilir,
  6. Hayatında daha fazla huzur ve dinginlik bulabilir,
  7. Kendini olduğu gibi kabul etmeyi öğrenebilir.

Bilinçli farkındalık farklı meditasyon teknikleri ile uygulanabilen bir yöntemdir. Bunun için farkındalık merkezlerinden eğitim alınabilir ve meditasyon teknikleri öğrenilebilir. Farkındalık eğitimleri ile zihninize bağımsız, otomatik olarak çalışmaktan çıkarak gerçek anı farkı fark etme becerisi kazandırabilirsiniz. Günümüz stresli yaşam koşullarında zihin ve bedenin yorulması ile birlikte otomatikleşen bünyeler, bilinçli farkındalık hali ile kendini dünyanın yoğun ve negatif enerjisinden soyutlayabilir, yaşadığını dünyayı değiştirme ve anlamlandırma gücünü kendine bulabilir. 


Yazar: Admin

Görüntüleme: 159 defa

Kategori: Genel

Yayınlanma Tarihi: 02 Ocak 2019

Cevap bırakın