Din Felsefesi

Geçmişten bu yana felsefe için tek bir tanım bulmak oldukça zordur. Birçok farklı soru ve problem felsefenin kaynağını oluşturabilir. Bilgiyi elde etme çabası olarak değerlendirebileceğimiz felsefe, çevrede olup bitenleri sorup sorgulamayı, şüphe etmeyi, temellendirmeyi ve eleştirmeyi amaçlar. Din felsefesi ise dinin insanın var oluş kaynağını, doğasını ve kaderini sorgulayarak, dinin temellerini nesnel, rasyonel ve tutarlı bir şekilde ele alan felsefe disiplinidir. 

Felsefe ve Din Felsefesi

Bu noktada din ve felsefe aslında birbirinden zıt değil birbirini besleyen disiplinler olarak değerlendirilebilir. Çünkü düşünce tarihine göre felsefe, din ve ahlak üzerine olan düşünce ve inançların bir eleştirisi olarak doğmuştur. Dinde de felsefede de kişiler insan ve evren ilişkisini anlamlandırmaya çalışır. Din sonsuzluk üzerine bir arayış içerisinde iken felsefe varlığın yapısı üzerine düşünür, araştırır. 

Din felsefesinin temel kavramları arasında tanrı, peygamber, vahiy, ibadet, iman, yüce ve kutsal gibi kavramlar yer alır. Temel soruları ise aşağıdaki gibidir;

Tanrının Varlığına İlişkin Yaklaşımlar

Tanrının Varlığını Kabul Edenler

1 . Teizm

Teizm tüm canlıların bir yaratıcısı olduğunu ileri sürer. Teizme göre evreni ve insanı yaratan sonsuz bir tanrı vardır ve bu tanrı ile insanlar sürekli bir ilişki içerisindedir. 

2 . Deizm 

Deizm ise teizm ‘den farklı olarak dünyayı yaratan ve bir düzene oturtan tanrının , evreni tamamen kendi başına bırakarak, müdahale etmediğini savunur. Evren kendi yasalarına göre devam eder, akıl ve bilim ilkelerine göre açıklanabilir. Bu yüzden tanrının vahiy ve mucize gibi farklı kanıtlara ihtiyacı yoktur. 

3 . Panteizm

Panteizm ‘e göre tanrı ve evren farklı değil, bir bütündür. Tanrı her şeyi içerir, bu yüzden doğa ve insandan bağımsız değildir. 

Tanrının Varlığını Reddedenler

1 . Ateizm

Tanrının varlığını reddeden yaklaşım ateizmdir. Ateistler tanrının varlığını 4 farklı kanıt ile reddederler;

Bir önceki yazımda « makalem var.
yorum yok
611
9 Ocak, 2019
ETİKETLER :

YorumlarBir Yorum Yazmak İstermisiniz ?